Synen på integration i Sverige under 450 år

En berättelse om den konglomerata staten

Per Åke Nilsson

Den konglomerata staten är ett begrepp som Nilsson försöker modernisera. Under medeltiden var det ett normaltillstånd där endast eden till kungen höll riken samman. Språk, religion, etnicitet saknade större betydelse. Under 1700-talet försvann begreppet och ersattes av ortodoxin som under1800-talet övergick till nationalism. I boken förs idén fram, att trots många nationalistiska yttringar i Europa, så är tiden ute för dessa. Genom EU ges den konglomerata staten möjlighet till en renässans. Integration blir honnörsordet, inte regionalism.

Mjuka pärmar, 224 sidor Utgivare: Hammerdal förlag.

Illustration och omslagsdesign: Hans Norberg

Layout och tryck: Bulls Graphics

Beställ

Tillbaka