Svenskt bistånd till tredje världen

Dess uppkomst under 1950-talet

Per Åke Nilsson; 2004

 

Nyutgåva av en licentiatsavhandling i historia, Lund 1968.Den bygger på dokument från 1950-talet och intervjuer med O. Palme, E. Ottesen-Jensen, U. Lindström m.fl. gjorda under 1960-talet.Avhandlingen, i sig ett historiskt dokument, behandlar frågor som fortfarande är aktuella, såsom Sveriges förhållande till internationellt samarbete, folkrörelsers roll i opinionsbildning, mottagandet av människor från tredje världen, etc.

 

· Mjuka pärmar
· Två spaltig
· 86 sidor, svartvit utan bilder
· Lämplig som lärobok vid studier av internationella relationer
· Förslag till studiehandledning för lärare och cirkelhandledare finns

Ca pris: 260 kr

Beställ

ISBN 91-974392-3-1
 

 

 

 

Tillbaka