Synen på integration i Sverige under 450 år

En berättelse om den konglomerata staten

Per Åke Nilsson; 2015

 

Om man under medeltiden i Sverige hade frågat en person var han bodde skulle svaret med säkerhet inte ha blivit Sverige, det skulle kanske ha blivit Blomstermåla, Hyltebruk eller vilken annan ort som helst. Men knappast Sverige eftersom det skulle ha uppfattats som ett abstrakt begrepp. Det var trohetseden till kungen som band landet samman. Språk, religion, etnicitet saknade större betydelse
Om detta och mycket annat som inträffat i Sverige sedan Wasatiden kan ni läsa i denna bok, skriven av historikern Per Åke Nilsson och utgiven på Hammerdal Förlag.

· Mjuka pärmar
· 224 sidor
· Rikt illustrerad med nutidsbilder som följer i historiens spår.
· Populärvetenskap historia.

Ca pris: 285 kr

Beställ

ISBN 978-91-976574-7-1

”Från assimilering till integrering
i det mångkulturella samhället”

 

”Den gemensamma kultur som Sverigedemokraterna eftersträvar finns inte längre i Sverige och den är omöjlig att återupprätta, konstaterar Per Åke Nilsson. I en tid när uppåt tvåtusen personer dagligen strömmar över vårt lands gränser på flykt undan krig och förföljelse för att försöka finna en ny framtid gäller inte längre de ideer vi haft om en gemensam värdegrund. Vårt moderna samhälle hålls inte längre samman av en gemensam kultur utan av strukturella faktorer, menar han.

 

Per Åke Nilsson går i sin studie tillbaka till medeltiden och början av den moderna tiden före år 1700 för en jämförelse med vad som nu håller på att ske. Då såg man inte nödvändigtvis en stat som en enhet utan oftast som ett konglomerat av regioner eller identiteter som kunde ha olika språk, religion, lagstiftning och styrelseskick.

 

Under 1700- och 1800-talen ersattes denna konglomerata stat av en enhetsstat där samma språk, kultur och religion var det som höll samman allt i en nation. Frågan är alltså om vi nu i vår aktuella folkvandringstid står inför den konglomerata statens renässans. Per Åke Nilsson tycks mena det.”

 

LO Rindberg, Länstidningen Östersund

 

 I tidskriften Torpare - som vänder sig till danskar med fritidshus i Sverige - nr 164, februari 2016, skriver journalisten Suzanne H. Christoffersen bland annat i en recension av ”Synen på integration i Sverige under 450 år”.

”I bogen har jeg fundet en guldgrube af beskrivelser af Sveriges udvikling generelt og om indvandring specifikt gennem 450 år. Forfatteren, Per Åke Nilsson, er historiker og tidligere universitetslektor i både Sverige og Danmark. Han redegør for, hvordan synet på provinser og minoriteter udviklede sig over tid i Sverige, og hvordan det påvirkede integration og assimilering. Det historiske perspektiv viser et Sverige, der ændrede sig fra en sammenkittet stat af flera folkeslag (konglomerat) over enevælde (assimeleret befolkning) til et multikulturelt samfund, en ny form for konglomerat. Bogen giver bred viden om svensk indenrigs- og udenrigspolitik gennem flere århundreder med en pragmatisk holdning til integration afhængig af de udfordringer, Sverige har stået overfor.”

www.torpare.dk

 

 

Tillbaka