Ville Roempke

Ville Roempke både skriver och spelar, i bägge fallen har det mest handlat om folkmusik. Han har turnerat och uppträtt, forskat och undervisat och sysslat med journalistik och radio. Under många år gjorde han traditionsinspelningar för Svenskt visarkiv. Född i Stockholm 1948 kom han 1970 som nybakad fil. kand. i litteraturhistoria och folklivsforskning till Östersund.

En stark ådra är lyriken. Inspirerad av en kurs i kreativt skrivande började han väcka liv i gamla versmått. Ur detta kom 2002 versboken Från yttersta Thule, där redan titeln ropade på en fortsättning.

Tillbaka