Per Åke Nilsson

Per Åke Nilsson, Östersund, är historiker, f.d. universitetslektor vid Mittuniversitetet. Han har även varit verksam som forskningsledare vid Center for regional- og turismeforskning på Bornholm, Danmark, och som turismexpert på Island, samt skrivit rapporter i internationella tidskrifter.

Tillbaka