Magnus Ottelid

Vredesskålarna är Magnus Ottelids andra roman och kan läsas helt fristående från Dolt Inferno som kom ut på annat förlag 2004. Författaren har varit verksam på socionomutbildningen vid Mittuniversitetet i Östersund..

Tillbaka