Lena Wikström Nilsson

Lena Wikström Nilsson är frilansjournalist och bokförläggare i Hammerdal, numera Östersund. Lena är född i Blekinge, men fastnade för ljuset i Höga kusten. Allt sedan dess har hon varit Norrland trogen.

Tillbaka