Britt-Marie Rönnbäck

Britt-Marie Rönnbäck har mer än 25 års erfarenhet som förvaltningschef och biträdande förvaltningschef. I fem år var hon förvaltningschef i Gävleborgs läns landsting och i tolv år i Sörmlands läns landsting. Hon har även ett fackligt förflutet som bland annat vice förbundsordförande i ett SACO-förbund, samt som ordförande i en rikstäckande intresseföreningen för omsorgschefer. Debattboken fungerar utmärkt som studiematerial och underlag för föreläsningar och diskussioner.

Tillbaka