Om HammerdalFörlag & Reportage

Lena Wikström Nilsson är, förutom förläggare, frilansjournalist. Hon är född i Blekinge, men bosatt med kärleken idag i Östersund. Lena har sitt journalistiska arbetsfält både inom och utom Jämtlands län. Men från tid till annan kan den vaksamme hitta reportage från både Central- och Östeuropa. Lena syns här tillsammans med hunden Gorm.
Foto: Egil Nilsson

Tillbaka